รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อในงาน BB world 2556

ประกาศ!!!

สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนรับเสื้อ BB world 2556 แล้วยังไม่ได้รับเสื้อไป ให้กรอกชื่อให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้และที่อยู่จัดส่งในลิงค์ด้านล่างเพื่อที่ทางสมาคมจะได้นำชื่อดังกล่าวตรวจสอบว่าตรงกับชื่อในทะเบียนที่ได้ลงไว้ในงานหรือไม่ ถ้าตรงกันทางสมาคมพุทธวจนจะรีบจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านกรอกไว้ให้เร็วที่สุด...

แบบฟอร์มกรอกชื่อและที่อยู่จัดส่งเสื้อ