เปิดตัวพุทธวจนสมาคม

พุทธวจนสมาคม เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555  ที่วัดนาป่าพง  ท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องและญาติธรรมที่มาทำบุญ-ฟังธรรม เป็นสักขีพยานมากมาย พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตราสัญลักษณ์สมาคม และพระสูตร(คำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า) อันเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ โดยมีการกล่าวรายงานต่อพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯโดย คุณจันทสิริ เจริญพิทักษ์ นายกพุทธวจนสมาคม พร้อมด้วยกรรมการจำนวน 11 คน