"Do not Be the Last Man"

กิจกรรมแรกที่พุทธวจนสมาคมได้เริ่มดำเนินการ คือการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7-16 ปี   ด้วยความตระหนักว่าเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า  และถือว่าเป็นโครงการทดลองของสมาคมเพราะยังไม่เคยมีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กโดยใช้แนวทางเดียวกับการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีการเปิดรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จำนวนกว่า 50 คน

คอร์ส “ Do not be the last man : The lesson one”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 255 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาป่าพง  โดยนายกพุทธวจนสมาคม คุณจันทศิริ เจริญพิทักษ์ และตัวแทนสมาชิกได้นำเยาวชนที่เข้าคอร์สรุ่นแรก จำนวน 39 คน เข้าพบพระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตถิผโล ที่ศาลาไม้  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เพื่อรับฟังโอวาท และแนวทางในการปฏิบัติในระหว่าง 5 วันของการปฏิบัติ