เปิดตัวหนังสือ "ภพภูมิ"

พุทธวจนสมาคม, มูลนิธิพุทธโฆษณ์, ปวารณาแกลลอรี่ ร่วมกับ B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัวเป็นครั้งแรกของหนังสือที่มีความสำคัญ ที่ชาวพุทธทุกคนควรได้อ่าน  ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระสูตร ที่ตรัสจากพระโอษฐ์ แสดงถึงสัจจะความจริงของระบบชีวิตทั้งโลกธาตุ และทรงนำมาเปิดเผยให้ปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมมาเป็นแผนที่ชีวิตเพื่อเข้าถึงถิ่นเกษมได้อย่างแท้จริง....

พร้อมกันนี้มีการแสดงนิทรรศการ DO NOT BE THE LAST MAN (อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรนี้) ซึ่งมีการนำชมโดยยุวสมาชิกพุทธวจนสมาคม การสาธยายพุทธวจนจากการทรงจำของเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่  4 - 16 ปี  เพื่อปลูกฝังการเป็นพุทธบริษัทที่แท้ตามพุทธประสงค์ และการแสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง อ.ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

โดยกิจกรรมจะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 21- 23 ธันวาคม 2555  ณ. บริเวณร้านหนังสือ บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 3 และมีการเปิดตัว Brand ambassador ที่เป็นยุวสมาชิกของสมาคม จำนวน 10 คน ของสมาคม