ห้องสมุดพุทธวจน ที่โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

วันที่ 22 มกราคม  2556  พุทธวจนสมาคม จัดกิจกรรมพุทธวจนบรรยาย โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ และสมาคมฯมีโครงการต่อเนื่องในการจัดทำห้องสมุดพุทธวจน

นอกจากนี้มีตัวแทนทีมทำงานการประกวดโครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน” ไปร่วมให้รายละเอียดโครงการ โดยมีตัวแทนของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและคณะครู