ครบรอบ 1 ปี พุทธวจนสมาคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ในโอกาศที่พุทธวจนสมาคม ครอบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้ง กรรมการสมาคมฯและสมาชิกได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสถิผโล เจ้าอาวาสวัดยนาป่าพง และได้มีการมอบที่ระลึกจี้พุทธวจนแก่ยุวสมาชิก จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ได้ทำประโยชน์ต่อสมาคมฯในการเป็นรัตน 5 และการช่วยเผยแผ่พุทธวจน