ประชุมสามัญประจำเดือนพุทธวจนสมาคม ครั้งที่ 5 ปี 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำเดือนมิถุนายน 2557 ขึ้นมา โดยสถานที่จัดประชุมนั้นต้องถือได้ว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแจ๊ส (แม่ของน้องน้ำวุ้น) ซึ่งได้ให้โอกาสในการใช้สถานที่ในการประชุมครั้งนี้ โดยจัดกันที่บ้านของคุณแจ๊สนั้นเอง

โดยหัวข้อของการประชุมสามัญเดือนมิถุนายน 2557 มีดังนี้

  1. รองรับรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
  2. รองรับรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 (เมษายน)
  3. รองรับรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 (พฤษภาคม)
  4. สรุปงานคอร์สปฎิบัติพุทธวจนเยาวชนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน 2557 
  5. สรุปผลการจัดงาน BE Buddhawajana world 2557 ช่วยกันแสดงความคิดเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการครั้งนี้ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดการครั้งต่อๆ ไป 

และสุดท้ายทางพุทธวจนสมาคมได้กำหนดนัดหมายการประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ไว้แล้วในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ซึ่งถ้าสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมของทางพุทธวจนสมาคม สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เสมอ และถ้าสมาชิกท่านใดอยากช่วยเหลืองานของสมาคมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ 

แล้วพบกันในการประชุมครั้งต่อไปเดือนกรกฎาคม

ปล. ทางพุทธวจนสมาคมขอขอบคุณคุณแจ๊ส (แม่ของน้ำวุ้น) ที่ได้ให้ใช้สถานที่บ้าน มาเป็นที่จัดประชุมของทางพุทธวจนสมาคม และยังทำอาหารเลี้ยงสมาชิกทุกท่านด้วย :)