"ความจริง" ต้องทราบ ศีลของพระมีกี่ข้อตามคำพุทธวจน

เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสข่าวแรงมากเกี่ยวกับว่า ทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลของวัดนาป่าพงได้มีการตัดศีลของพระจาก 227 ข้อ เหลือ 150 ข้อ กระผมเลยขอให้ผู้ที่ต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดสละเวลาอันมีค่าศึกษาจากวิดิโอด้านล่างว่าจริงๆ แล้วความจริงเป็นเช่นไร เพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธกันโดยแท้จริงตามคำพุทธวจน