ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวายผ้าไตรและเทียนพรรษาพระราชทานแด่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟฯ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าไตรและเทียนพรรษาพระราชทานแด่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง) ณ วัดนาป่าพง ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื้องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖