ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวพุทธวจนสมาคม

เปิดตัวพุทธวจนสมาคม

พุทธวจนสมาคม เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555  ที่วัดนาป่าพง  ท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องและญาติธรรมที่มาทำบุญ-ฟังธรรม เป็นสักขีพยานมากมาย...
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อในงาน BB world 2556

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อในงาน BB world 2556

ประกาศ!!! สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนรับเสื้อ BB world 2556 แล้วยังไม่ได้รับเสื้อไป...
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวายผ้าไตรและเทียนพรรษาพระราชทานแด่  พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวายผ้าไตรและเทียนพรรษาพระราชทานแด่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟฯ ...
โครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่๑

โครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่๑

โครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน" เป็นโครงการที่สนับสนุนความสามารถเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู และประชาชนคนไทย หันมาสนใจ การนำพุทธวจน...